We hebben deze week stilgestaan bij het feit dat de band 5 jaar geleden is gestart, de mooie tompouce bij de koffie was heerlijk. Marc heeft aangegeven dat hij het na 5 jaar welletjes vind en zich meer wil focussen op de muziek binnen zijn gemeente. We respecteren zijn beslissing en wensen hem alle goeds en Gods rijkelijke zegen toe op deze nieuwe weg. Henri Wasse heeft het afgelopen halfjaar al met ons meegespeeld als vervanger voor Marc tijdens zijn herstel van een operatie maar gaat nu verder als vaste bassist binnen de band. Welkom Henri en heel veel succes en Gods zegen bij het werk op de weg voor Jezus. Zoals jij het afgelopen woensdag al zo mooi verwoordde, God is groot !!!

De voorbereidingen voor ons eerste optreden in het nieuwe jaar zijn ook in volle gang. Zondag 2 februari a.s. spelen we in de hervormde kerk Elim. De jeugddienst begint om 10.00 uur en de voorganger in deze jeugddienst is dhr. Jan Kooistra. De toegang is vrij, wel is er een collecte. Ook in deze dienst spelen we een nieuw nummer maar wel extra bijzonder is het feit dat we de tekst zelf geschreven hebben. Een mooie gelegenheid om elkaar en God te ontmoeten. Wat ons betreft heel graag tot dan.

 

Het laatste optreden van 2019 zit er op. Een prachtige kerstavonddienst in de gereformeerde kerk Drijber. Heel bijzonder dat ook hier onze nummers zo perfect aansloten bij het thema van de dienst. Moderne liederen gespeelt door de band die een hele mooie mix vormden met gezangen gespeelt op het orgel. Het was voor ons een "thuisoptreden" in een volle kerk. Bedankt iedereen die de dienst mogelijk heeft gemaakt en aan allen die de dienst met ons wilden delen. We hebben genoten.

We nemen nu twee weekjes rust en gaan ons voorbereiden op de optredens die voor volgend jaar in de agenda staan. We willen bij deze iedereen een heel gezegend en voorspoedig nieuwjaar wensen en heel graag tot ziens bij éen van de optredens in 2020.

De ontmoetingsdienst in de CGK (Ichtus) Hoogeveen was weer genieten. Voor dominee Moolhuizen was het de eerste ontmoetingsdienst dus voor hem was het af en toe schakelen om het éen en ander in goede banen te leiden (wat hem overigens goed af ging). De gemeente zong de liedjes uit volle borst mee wat toch weer wat extra's toevoegt aan de dienst. Rest ons iedereen te bedanken die deze dienst mogelijk heeft gemaakt en voor de goede zorgen. Graag tot een volgende keer.

We zijn alweer druk bezig met oefenen voor de kerstavonddienst in de gereformeerde kerk van Drijber. Ook voor deze dienst hebben we weer een nieuw nummer ingestudeerd.
Voorganger is ds. P. de Vries en de samenzang wordt begeleid door organist J. Moolhuijsen.
De dienst begint 's avonds om half 8 en na de dienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie, thee of chocomel.

Graag tot 24 december.

Wat was het een geweldige lofprijs en aanbiddings avond in de baptistenkerk van Haulerwijk. We mochten er de hele dienst verzorgen, wat best wel heel spannend was omdat we dat nog niet eerder in deze vorm hadden gedaan. Wat hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen, geweldig!.. Marc was er deze dienst ook weer bij, hij verzorgde deze keer de beamerpresentatie en de voice-over, terwijl Henri Wasse zijn taak als bassist overnam. Wat een zegen dat we dit op deze manier mochten doen en dat het alweer zo goed met hem gaat. Kortom, het was weer genieten van elkaar en Gods aanwezigheid in deze hartverwarmende dienst. Bedankt voor het vertrouwen in de band en de goede zorgen. Wat ons betreft heel graag tot een volgende keer.

We gaan ons nu voorbereiden op de ontmoetingsdienst van 1 december a.s. in de CGK (Ichtuskerk) in Hoogeveen. Deze keer zal als geloofsheld, David centraal staan. De dienst is laagdrempelig en begint om 18.30 uur. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden. Wat weer een mooie gelegenheid om elkaar en God te ontmoeten. Heel graag tot dan.

De tentdienst in de feesttent op Elim was prachtig en hartverwarmend. Veel mooie en warme reacties mogen ontvangen. Bijzonder was de binnenkomst van de spreker deze middag, hij kwam rijdend op een motorfiets naar voren en parkeerde zijn Harley Davidson bij het podium. Daar leent een tent zich natuurlijk heel goed voor. Kortom; een geweldige dienst die we mochten begeleiden. Iedereen die deze dienst mogelijk heeft gemaakt, bedankt!. Ook de samenwerking met de Christelijke motorclub C.M.A. was weer top. Bij deze willen we ook de doventolk bedanken voor het vertalen van de dienst en natuurlijk iedereen die de moeite heeft genomen om de dienst bij te wonen. Een bijzonder bedankje is er ook weer voor Henri Wasse die onze bassist Marc wilde vervangen, het klonk weer super kerel. 

Ons volgende optreden staat gepland op 17 november 2019 in de Baptistenkerk Haulerwijk. Deze lof-, prijs- en aanbiddingsdienst gaan we geheel verzorgen. Thema van de dienst is "Gods grootheid". De dienst begint om 19.00 uur en de toegang is vrij. Wel is er een collecte. Wat weer een uitgelezen kans om elkaar en God te ontmoeten. Wat ons betreft, heel graag tot dan.

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en we mochten gelijk van start met een optreden in dorpshuis "Ons Trefpunt" Schuinesloot. De opkomst was groot op deze startzondag van de Emmaüsgemeente. We werden gastvrij ontvangen met een heerlijke bak koffie met een plak cake. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage aan deze prachtige dienst en al die fijne reacties na de dienst. Ook willen we Henri Wasse bedanken voor het vervangen van onze bassist Marc, super gespeeld kerel. We mogen weerkomen dus heel graag tot de volgende keer.

Ons volgende optreden staat voor volgende week zondag op de agenda. We verzorgen dan samen met motorclub C.M.A. een tentdienst in de feesttent van Elim. Thema van de dienst is "Gratis" en er is een doventolk aanwezig. De dienst in de tent aan de Carstenswijk achter de sporthal begint om 16.00 uur en de toegang is vrij, wel is er een collecte. Henri Wasse zal ook in deze dienst onze bassist Marc vervangen. Het zal een laagdrempelige dienst worden dus een ideale gelegenheid om iemand mee te nemen die Jezus nog niet kent, het geloof verloren heeft of niet meer naar een gemeente gaat om wat voor reden dan ook. We hopen je graag te zien zodat we, samen met jou, elkaar en God mogen ontmoeten. Dus...., tot zondag?.  

Copyright © 2024 STRICTA VIA. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.