We mochten weer een prachtige dienst begeleiden in de protestantse evangelie in Nieuwlande. Onze geluidsman Erwin is nog herstellende van een schouderoperatie maar kon gelukkig wel het geluid verzorgen, het was weer super. Dank ook aan de gemeente voor de fijne ontvangst met koffie/thee en een plak cake voor én na de dienst. De reacties waren ook heel positief en wat ons betreft, heel graag tot een volgende keer.

Ons volgende optreden is een openluchtoptreden in de dienst op camping de Eikenhof in Hollandscheveld. Voorganger is ds. Wiekeraad en het thema van de dienst is vrijheid-blijheid. De dienst begint om 19.00 uur maar we spelen voor de dienst al enkele liederen. Bij slecht weer zal de dienst naar binnen worden verplaatst. Wel is het raadzaam een eigen stoel mee te nemen naar de dienst.We hebben er zin in en wat ons betreft, heel graag tot dan.

In Leviticus 23:15-22 staat dat Pinksteren vijftig dagen na Pesach gehouden moest worden. De Israëlieten dienden dan nieuwe offers te brengen. De gedenkdag heette ook het feest der eerstelingen of Sjavoeot: de eerste vruchten van de oogst en het nieuwe vee moesten aan de Heere gegeven worden. Het feest wijst in de uitleg van de rabbijnen ook naar het feit dat God de Tien Geboden op de berg Sinaï heeft gegeven, vijftig dagen na de uittocht uit Egypte.

Na Jezus’ dood verwachtte niemand nog iets van de leerlingen. Ze waren nog maar een klein, onbetekenend groepje. Ze voelden zich als verloren wezen van hun Meester. Maar in plaats daarvan vond er een onverwachte en verbluffende gebeurtenis plaats. De mensen waren verbaasd en zeiden: “Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden” (Hand. 2, 11).
De Kerk die op Pinksteren werd geboren, is een wonderlijke gemeenschap. Gods kracht bracht haar tot stand. Een nieuwe boodschap, de verrijzenis van Christus, wordt verkondigd. En dit in een nieuwe taal. Het is de universele taal van de liefde. De leerlingen, getooid met kracht van bovenaf, hebben nu de moed om te spreken. Enkele minuten voordien waren ze nog allemaal angstig. Maar nu hebben ze de moed om op een onbevangen manier te spreken. En dit vanuit de vrijheid van de Heilige Geest.

Dat we gedragen door Gods Geest met dezelfde kracht en liefde voor Jezus het evangelie van onze Heiland door mogen geven. Dat mensen zich zullen verwonderen dat Jezus niet dood is maar leeft!!

Fijne Pinksterdagen,

Stricta Via wenst iedereen gezegende Paasdagen, dat we ook mogen stilstaan bij wat Jezus voor ons heeft gedaan.

Pasen is een christelijk feest. Tijdens dit feest herdenken de we de opstanding uit de dood van Jezus Christus.
Pasen volgt na Goede Vrijdag, de dag dat Jezus Christus werd gekruisigd. 
We geloven dat Jezus drie dagen na zijn dood opstond uit het graf waar hij na zijn sterven door kruisiging op Golgotha was neergelegd. Daarna verbleef hij nog korte tijd op aarde om de betekenis van zijn werk en toekomst nog een keer aan zijn apostelen uit te leggen. Vervolgens wordt Jezus naar de hemel opgevaren op de dag die nu herdacht wordt als de hemelvaart van Jezus Christus. De betekenis van Pasen is belangrijk voor ons. 
We geloven dat Jezus werkelijk de zoon van God is en leeft om bij de wederkomst definitief terug te keren op aarde om Gods koninkrijk in de hemel en op aarde te vestigen.

Het blijft een bijzondere dienst, de Cascaderun-kerkdienst in de N.G.K. Hoogeveen. Het was voor de vierde keer achtereen dat we deze jaarlijks terugkerende kerkdienst mochten begeleiden en ook deze keer was het weer genieten van elkaar en Gods aanwezigheid. Onze dank aan iedereen die deze dienst mogelijk heeft gemaakt en de goede zorgen. Ook bedankt voor de prachtige bloemen die we na afloop van de dienst mochten ontvangen. Wat ons betreft heel graag tot een volgende keer.

We gaan ons na de meivakantie voorbereiden op de overgangsdienst in Nieuwlande. Deze dienst vind plaats in de Protestantse Evangelisatie en begint om 10.00 uur. We zullen naast eigen repertoire ook de dienstbegeleiding verzorgen. De toegang is vrij, wel is er een collecte. Wat ons betreft heel graag tot dan.

 

Een goede opkomst en een prachtige jeugddienst hebben we mogen begeleiden in de Hervormde Kerk Elim. Voorganger ds. Vulpen gebruikte veel van de teksten uit de liedjes in zijn uitleg, ook onze bandnaam zat hierin verwerkt. We genoten van zijn manier van spreken. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage aan deze dienst en voor de goede zorgen. In september zijn we weer in Elim waar we de tentdienst mogen begeleiden.

Aankomende zondag staat ons volgende optreden alweer op de agenda, de Cascaderun-kerkdienst. Evenals voorgaande jaren staat weer een topsporter centraal die zijn getuigenis geeft hoe hij sport en geloof combineert. We hebben het ditmaal over Jan Achterberg, oud marathonschaatser en geestelijk verzorger in de sportwereld. Benieuwd hoe Jan zijn geloof kan uitdragen in de wereld die sport heet?. Kom dan 15 april a.s. naar de Remonstrantse Kerk aan de Grote Kerkstraat 39 (tegenover de voormalige ingang van de bioscoop). De dienst begint om 10.00 uur en de toegang is vrij. We zullen voor aanvang al enkele nummers spelen dus kom op tijd.
Wat ons betreft, graag tot zondag.

Wat hebben we weer een fijne jeugddienst mogen begeleiden in de Gereformeerde Kerk van Hollandscheveld. De gemeente deed heel goed mee zodat we er samen een hele mooie jeugddienst van hebben gemaakt. Wat is het een zegen dat we dat in alle vrijheid mogen doen. Bedankt iedereen die aan deze dienst mee heeft gewerkt en de fijne ontvangst en natuurlijk iedereen die gekomen is om deze dienst samen met ons te mee te beleven. We mogen weerkomen dus graag tot de volgende keer.

Ons volgende optreden is in de Hervormde Kerk Elim op 7 april aanstaande. We zullen in deze jeugddienst naast eigen repertoire ook de samenzang begeleiden. Voorganger in deze dienst is ds. Vulpen en het thema van de dienst is: Ga met God, op weg naar Pasen. De dienst begint om 10.00 uur en de toegang is vrij, wel is er een collecte. Weer een mooie gelegenheid om elkaar en God te ontmoeten. Wat ons betreft, graag tot dan.

Stricta Via

Copyright © 2021 STRICTA VIA. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.