Het is weer tijd voor de zomerstop. We waren amper weer begonnen met spelen dit jaar of we mogen alweer genieten van de zomervakantie. Voor ons als band viel er niet zoveel te doen in de vorm van optredens, toch waren er nog wat momenten die het vermelden waard zijn. Zo was er de kerstnachtdienst in Noordscheschut waar we de gehele dienst mochten verzorgen en natuurlijk de uurvullende dienst van 27 juni j.l. in Zevenhuizen. Een mooie afsluiting van een bijzonder seizoen waarin optredens voor bandjes een hele tijd niet mogelijk waren. We mochten ook hier mooie reacties ontvangen en we willen dan ook iedereen die meegewerkt heeft aan het mogelijk maken van de dienst heel hartelijk bedanken, ook wij hebben het als een zegen ervaren. Bedankt ook voor de hartelijke ontvangst en de koffie met broodjes en ook wat ons betreft heel graag tot een volgende keer.

We zien uit naar een nieuw seizoen waarin naar wij hopen weer iets meer mogelijk zal zijn voor bandjes want ons eerstvolgende optreden staat in september alweer voor de deur. Het betreft hier een uurvullende dienst die bij goed weer buiten plaats zal vinden bij de hervormde kerk Elim of bij slecht weer in de kerk. Aanvang van de dienst is 16.00 uur. We houden u op de hoogte mocht de dienst alsnog in de feesttent op Elim plaatsvinden maar we gaan er vanuit dat dit niet mogelijk is i.v.m. corona. Ook blijven we bezig met schrijven van eigen werk en hebben we nog leuke dingen op ons verlanglijstje staan maar daarover meer in het nieuwe seizoen.

We willen iedereen een fijne vakantie, Gods rijkelijke zegen en een goede gezondheid toewensen en graag tot ziens bij één van onze optredens in het nieuwe seizoen.

Door de hemelvaart van Jezus is er een verheerlijkte mens in de hemel, die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en pleit voor de mensheid hier op aarde.
 
Jezus wil alle mensen zegenen. Zijn laatste woorden vertellen ons dat Hij niet naar de aarde is gekomen om in Galilea een paar vrienden te maken. Hij was ook niet alleen gekomen om Israël in oude luister te herstellen. Zijn boodschap omvat een veel groter plan: alle mensen moeten het evangelie horen en gered worden van hun zonden. God houdt van alle mensen en zendt zijn vrede- en vreugdeboden uit om de hele wereld te nodigen tot zijn feestmaal!
 
Hemelvaart houdt een belofte in. Terwijl zijn volgelingen Jezus zich verbluft afvragen waar Jezus is gebleven, staan er plotseling engelen naast hen, die zeggen, dat degene die zij hebben zien opvaren naar de hemel, op dezelfde wijze zal terugkeren. Dat is de hoop van het christendom: Jezus zal terugkomen. Hij is aan een werk begonnen – de aarde te bevrijden – en Hij zal het afmaken.
 
Fijne hemelvaartsdag en weet: Jezus leeft en komt terug om de aarde te vervullen met gerechtigheid en vrede..

Stricta Via wenst iedereen gezegende Paasdagen, dat we ook mogen stilstaan bij wat Jezus voor ons heeft gedaan.

Pasen is een christelijk feest. Tijdens dit feest herdenken de we de opstanding uit de dood van Jezus Christus.
Pasen volgt na Goede Vrijdag, de dag dat Jezus Christus werd gekruisigd. 
We geloven dat Jezus drie dagen na zijn dood opstond uit het graf waar hij na zijn sterven door kruisiging op Golgotha was neergelegd. Daarna verbleef hij nog korte tijd op aarde om de betekenis van zijn werk en toekomst nog een keer aan zijn apostelen uit te leggen. Vervolgens wordt Jezus naar de hemel opgevaren op de dag die nu herdacht wordt als de hemelvaart van Jezus Christus. De betekenis van Pasen is belangrijk voor ons. 
We geloven dat Jezus werkelijk de zoon van God is en leeft om bij de wederkomst definitief terug te keren op aarde om Gods koninkrijk in de hemel en op aarde te vestigen.

Hij is opgestaan, Jezus Christus leeft!

Ook de themadienst in Elim kon geen doorgang vinden vanwege Corona. Heel jammer omdat het ook hier een uurvullende dienst betrof waardoor er een andere invulling gezocht moest worden. Er is nog geen nieuwe datum afgesproken omdat we nog steeds niet weten wanneer we weer kunnen oefenen waardoor optredens weer mogelijk zijn.

We hopen in mei weer te kunnen beginnen met repeteren voor de jeugddienst in de protestantse gemeente Zevenhuizen. Ook deze uurvullende dienst mogen we zelf invullen. Thema van de dienst is; Gods grootheid en begint om 09.30 uur. Het doorgaan en de vorm van de dienst is nog erg onzeker. Laten we van het gunstige scenario uitgaan dat deze dienst wel door kan gaan en dat we dit mogen doen samen met de mensen die deze jeugddienst met ons mee willen beleven. Wat zou dat geweldig zijn! Zet de datum in ieder geval in je agenda, je bent namelijk van harte uitgenodigd mocht het van overheidswege toegestaan zijn. 

Blijf gezond en Gods zegen gewenst en wat ons betreft heel graag tot gauw.

De agenda van 2020 is afgewerkt. Wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug. Een jaar waarin we nagenoeg alle boekingen hebben moeten afzeggen vanwege het Coronavirus dat de hele wereld tot op vandaag in zijn greep heeft. In de maand februari van dit jaar hebben we in de Hervormde Kerk Elim nog een mooie jeugddienst mogen begeleiden maar daarna was het niet meer toegestaan om samen te oefenen of op te treden, ook de eerste boekingen van 2021 hebben we moeten annuleren. Dankzij goede samenwerking en voorbereidingen hebben we de kerstnachtdienst in de Gereformeerde Kerk Nieuweroord Noordscheschut nog wel geheel Coronaproof kunnen verzorgen. De uurvullende kerstnachtdienst was live via de stream te volgen. We hebben mooie feedback mogen ontvangen over de dienst. Mooi dat het op deze manier doorgang kon vinden maar een bomvolle kerk werd wel door menig kijker/luisteraar gemist en ook voor ons als band met geluidsman kunnen we dit wel bevestigen. We verlangen ernaar om weer, samen met de mensen die naar onze optredens komen, God te verhogen en te aanbidden. 

We willen iedereen bedanken die de band een warm hart toedraagt en voor het vertrouwen die we het afgelopen jaar mochten ontvangen en wensen iedereen een gelukkig, gezegend en bovenal een heel gezond 2021 toe. Heel graag tot ziens op een van onze optredens in het nieuwe jaar zodra dit weer mogelijk is.

Even een update over de laatste ontwikkelingen omtrent de band. We zitten in de tweede golf van het coronavirus en het is volgens de laatste richtlijnen van het RIVM niet toegestaan om als band samen te komen. We respecteren deze beslissing van onze overheid en wachten geduldig af wanneer het weer toegestaan is als band samen te komen om te oefenen. We hebben nog steeds voor dit jaar een kerstnachtdienst in onze agenda staan en we zijn gevraagd om deze volledig te verzorgen. Daar is natuurlijk veel voorbereiding voor nodig en ook de kerstnummers vragen de nodige oefentijd van de bandleden. Nu dit oefenen als band op dit moment niet mogelijk is wordt het toch wel spannend of er voldoende tijd over blijft om goed voorbereid de dienst te kunnen verzorgen.
We gaan van het positieve scenario uit en dat houdt in dat we eind november de oefenavonden weer op kunnen pakken zodat de kerstnachtdient in de Gereformeerde Kerk van Noordscheschut gewoon door kan gaan. De dienst begint om 21.00 uur en zal ook via de live-stream te volgen zijn.
 
Blijf gezond en Gods zegen gewenst.
Copyright © 2021 STRICTA VIA. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.