Wat weer een mooi optreden mochten we hebben in de PKN gemeente de Wilp. We werden hartelijk ontvangen en ook de samenwerking met de voorganger was toch wel heel bijzonder te noemen. De teksten van onze repertoire nummers en samenzangnummers waren heel mooi verwerkt in de overdenking. Samengevat een prachtige dienst waarin God merkbaar aanwezig was. Na de dienst bleven er veel mensen koffie of thee drinken en mochten we mooie complimenten in ontvangst nemen. Rest ons iedereen te bedanken en heel graag tot een volgende keer. 
 
Ons volgende optreden is aanstaande zondag 22 oktober in de Hervormde Immanuelkerk Noordscheschut. Voorganger is ds. Palland en de dienst begint om 10.00 uur. Naast het begeleiden van de samenzang brengen we ook enkele nummers uit eigen repertoire. Een mooie gelegenheid om elkaar en God te ontmoeten. Jij komt toch ook?. 
Op de laatste pulledag van 2023 mochten we een concert verzorgen in de Hoofdstraat Kerk Hoogeveen. Ondanks het weer wat niet helemaal meewerkte, het regende af en toe flink, waren er best nog wel veel bezoekers die de tijd hadden genomen om naar onze band te komen kijken, luisteren en vaak werd er zelfs lekker met ons meegezongen. We willen dan ook iedereen bedanken die het slechte weer getrotseerd heeft om naar ons te komen kijken. Ook iedereen bedankt die ons optreden mogelijk heeft gemaakt, organisatie en alle vrijwilligers. Heel graag tot een volgende keer.
 
31 augustus is ons eerste optreden na de zomerstop. We spelen dan in de Hoofdstraatkerk in het centrum van Hoogeveen tijdens de Hoogeveense pulledagen. We mogen optreden van 13.30 tot 15.00 uur. We spelen naast nummers uit ons eigen repertoire ook bekende liedjes die de bezoekers met ons mee kunnen zingen. Een hele mooie gelegenheid om elkaar en God te ontmoeten op deze open kerkendag. Heel graag tot dan want jij komt toch ook?
 
 
Het was een prachtige dienst in de Johanneskerk in Sint Jansklooster. We werden warm ontvangen en mochten naast eigen nummers ook de samenzang begeleiden. Iedereen die deze dienst mogelijk heeft gemaakt bedankt en wat ons betreft heel graag tot een volgende keer.
Ons laatste optreden van het seizoen hebben we in de PKN Geesbrug. Thema van deze dienst is "de zoete geur van Jezus". De dienst wordt voorgegaan door Wollie v.d. Scheer en begint om 10.00 uur. We mogen naast eigen repertoire ook de samenzang begeleiden. Een prachtige gelegenheid om elkaar en God te ontmoeten.
Jij komt tocht ook?
In Leviticus 23:15-22 staat dat Pinksteren vijftig dagen na Pesach gehouden moest worden. De Israëlieten dienden dan nieuwe offers te brengen. De gedenkdag heette ook het feest der eerstelingen of Sjavoeot: de eerste vruchten van de oogst en het nieuwe vee moesten aan de Heere gegeven worden. Het feest wijst in de uitleg van de rabbijnen ook naar het feit dat God de Tien Geboden op de berg Sinaï heeft gegeven, vijftig dagen na de uittocht uit Egypte.
Na Jezus’ dood verwachtte niemand nog iets van de leerlingen. Ze waren nog maar een klein, onbetekenend groepje. Ze voelden zich als verloren wezen van hun Meester. Maar in plaats daarvan vond er een onverwachte en verbluffende gebeurtenis plaats. De mensen waren verbaasd en zeiden: “Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden” (Hand. 2, 11).
De Kerk die op Pinksteren werd geboren, is een wonderlijke gemeenschap. Gods kracht bracht haar tot stand. Een nieuwe boodschap, de verrijzenis van Christus, wordt verkondigd. En dit in een nieuwe taal. Het is de universele taal van de liefde. De leerlingen, getooid met kracht van bovenaf, hebben nu de moed om te spreken. Enkele minuten voordien waren ze nog allemaal angstig. Maar nu hebben ze de moed om op een onbevangen manier te spreken. En dit vanuit de vrijheid van de Heilige Geest.
Dat we gedragen door Gods Geest met dezelfde kracht en liefde voor Jezus het evangelie van onze Heiland door mogen geven. Dat de mensen zich zullen verbazen dat Jezus niet dood is maar leeft!!
 
Fijne Pinksterdagen,
Stricta Via
We mochten samen met de PKN gemeente Elim een prachtige paasdienst verzorgen. Vooraf was er een samenzijn met een broodmaaltijd en daarna de dienst. De reacties na de dienst waren weer hartverwarmend. We willen iedereen die meegewerkt heeft aan de dienst bedanken en wat ons betreft graag tot een volgende keer.
 
We gaan ons nu voorbereiden op de jeugddienst in de gereformeerde Johanneskerk Sint-Jansklooster. De dienst wordt voorgegaan door kandidaat PJ Lok. Thema is "Hoe kijk jij?".
Willen we de wonderen van onze Vader zien? Of staan we er eigenlijk helemaal niet voor open. Zien we alleen wat we zelf graag willen zien, wat past in ons straatje of durven we de juiste bril op te zetten en de tekenen van God tot ons te nemen. De dienst begint om 19.00 uur. Kom jij ook?
Copyright © 2023 STRICTA VIA. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.