Ook de speciale ochtenddienst op 5 juli 2020 in de Hervormde Kerk Elim gaat helaas niet door vanwege het coronavirus. Het beloofde een hele mooie openluchtdienst te worden die we als band zelf mochten verzorgen maar we zien geen mogelijkheid om het door te laten gaan vanwege de beperkingen vanwege het coronavirus dus hebben we samen met de organisatie besloten om deze speciale dienst af te gelasten. Heel erg spijtig maar we hebben een nieuwe datum afgesproken namelijk 7 maart 2021. Ook deze ochtenddienst mogen we zelf verzorgen en het thema blijft "Gods grootheid". 

We gaan ons de laatste weken voorbereiden op een welverdiende vakantie en brainstormen voor het kerstrepertoire en de uurvullende kerstdienst eind dit jaar. Ook is er tijd om ons repertoire aan te vullen met nieuw materiaal en eigen nummers. Kortom, genoeg te doen voor de vakantie. Blijf gezond en Gods zegen gewenst.

Ook de speciale ochtenddienst op 14 juni 2020 in de Gereformeerde Kerk Hollandscheveld gaat helaas niet door vanwege het coronavirus. Het beloofde een hele mooie dienst te worden samen met goochelaar Elmar Hofstee maar we zien geen mogelijkheid om het door te laten gaan omdat er maar 30 mensen in de kerk mogen komen dus hebben we samen met de organisatie besloten om deze speciale dienst af te gelasten. Heel erg spijtig maar misschien een keer op een andere datum, wie weet..

We komen als band in juni weer bij elkaar om de oefenavonden weer op te pakken. Twee maanden lang was dit niet mogelijk maar we mogen eindelijk weer van onze overheid samen spelen. We hebben de laatste maanden elkaar alleen via de telefoon gesproken en wat hebben we samen muziek maken voor de Heer gemist. Het gaat nu de goede kant op maar laten we voorzichtig blijven zodat deze moeilijke tijd die achter ons ligt niet eenvoudig terug kan keren. We gaan ons nu voorbereiden op de openluchtdienst van 5 juli aanstaande achter de Hervormde Kerk Elim, een uurvullende dienst die we zelf gaan verzorgen. De dienst begint om 10.00 uur en het thema is "Gods Grootheid". Graag tot dan.

  

Stricta Via wenst iedereen gezegende Paasdagen, dat we ook mogen stilstaan bij wat Jezus voor ons heeft gedaan.

Pasen is een christelijk feest. Tijdens dit feest herdenken de we de opstanding uit de dood van Jezus Christus.
Pasen volgt na Goede Vrijdag, de dag dat Jezus Christus werd gekruisigd. 
We geloven dat Jezus drie dagen na zijn dood opstond uit het graf waar hij na zijn sterven door kruisiging op Golgotha was neergelegd. Daarna verbleef hij nog korte tijd op aarde om de betekenis van zijn werk en toekomst nog een keer aan zijn apostelen uit te leggen. Vervolgens wordt Jezus naar de hemel opgevaren op de dag die nu herdacht wordt als de hemelvaart van Jezus Christus. De betekenis van Pasen is belangrijk voor ons. 
We geloven dat Jezus werkelijk de zoon van God is en leeft om bij de wederkomst definitief terug te keren op aarde om Gods koninkrijk in de hemel en op aarde te vestigen.

Hij is opgestaan, Jezus Christus leeft!

Ook wij hebben ons eerstvolgende optreden moeten afzeggen vanwege het coronavirus. Repetities gaan op dit moment ook niet door omdat dit gewoonweg niet verantwoord is. Enkele bandleden behoren zelf tot de risicogroep maar ook naaste familieleden behoren tot deze groep. We kunnen op dit moment niet voorzichtig genoeg zijn voor onszelf en voor de mensen om ons heen. 

De overheid heeft bepaald dat samenkomsten voorlopig tot 1 juni 2020 niet toegestaan zijn.  Het ziet er op dit moment niet naar uit dat hierin snel verandering gaat komen, laten we samen proberen deze periode gezond door te komen zodat we deze ziekte tot stilstand kunnen brengen. Wat zo vanzelfsprekend was maar nu zover weg lijkt, dat we spoedig weer samen kunnen komen binnen onze gemeentes. 

Tot die tijd wensen we iedereen Gods rijkelijke zegen en gezondheid toe.

 

Het is wel weer tijd voor een update van waar we op dit moment mee bezig zijn. De voorbereidingen voor ons optreden in de P.K.N. Gemeente Zevenhuizen zijn in volle gang en de tijd die er over is gebruiken we om Henri, hij is nog niet zo lang onze bassist, de nummers uit ons repertoire te leren. We zijn heel tevreden en dankbaar dat hij het allemaal zo snel oppakt dus wat dat betreft maken we grote sprongen. De verwachting is dat we aan het eind van dit seizoen een uur vol kunnen spelen met nummers uit eigen repertoire. 

Zondag 17 mei a.s. staat er dus een optreden gepland in de P.K.N. Gemeente Zevenhuizen. Deze jeugddienst mogen we weer helemaal zelf verzorgen wat voor ons een geweldige zegen is dat we dit mogen doen. Thema van de dienst is "Gods grootheid" en begint om 09.30 uur. De toegang is vrij, wel is er een collecte. Ook in deze dienst spelen we een nieuw nummer maar wel extra bijzonder is het feit dat we de tekst zelf geschreven hebben. Een mooie gelegenheid om elkaar en God te ontmoeten. Wat ons betreft heel graag tot dan.

In het begin van het nieuwe jaar willen we toch even stilstaan bij het feit dat de band 5 jaar bestaat. We hebben op dit moment ons 50 ste optreden achter de rug wat ook een prachtige mijlpaal is.

In deze vijf jaar zijn er nogal wat wisselingen binnen de band geweest wat uiteindelijk geresulteerd heeft tot een viermansformatie met Jan Everts als zanger, Jan Jansen als gitarist, Henri Wasse als bassist en Jacob Otten als drummer. Onze vaste geluidsman is Erwin Sanders. Met deze bezetting hebben we de laaste zes optredens verzorgd waaronder een tentdienst, een uurvullende dienst die we zelf mochten verzorgen en een prachtige kerstavonddienst. Ook staan er voor dit jaar leuke optredens op onze agenda. 

We zijn als band op dit moment druk bezig met het uitbreiden van ons repertoire en willen graag eigen nummers gaan schrijven die we dan in de loop der tijd op kunnen nemen in een studio. Het eerste nummer hebben we al mogen brengen in de PKN Elim en we hopen met inspiratie van God meerdere eigen nummers te mogen schrijven.

Ook willen wij als band iedereen bedanken voor het bezoeken van onze optredens en een hartelijk dank aan al die mensen die deze optredens mogelijk hebben gemaakt. Bedankt ook voor het gestelde vertrouwen in de band en de vele boekingen. We hopen elkaar ook in de toekomst weer te zien en wensen een ieder Gods rijkelijke zegen toe.

Wat ons betreft, graag tot ziens en op naar de volgende vijf jaar op weg voor Jezus.

Copyright © 2024 STRICTA VIA. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.