Door de hemelvaart van Jezus is er een verheerlijkte mens in de hemel, die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en pleit voor de mensheid hier op aarde.
 
Jezus wil alle mensen zegenen. Zijn laatste woorden vertellen ons dat Hij niet naar de aarde is gekomen om in Galilea een paar vrienden te maken. Hij was ook niet alleen gekomen om Israël in oude luister te herstellen. Zijn boodschap omvat een veel groter plan: alle mensen moeten het evangelie horen en gered worden van hun zonden. God houdt van alle mensen en zendt zijn vrede- en vreugdeboden uit om de hele wereld te nodigen tot zijn feestmaal!
 
Hemelvaart houdt een belofte in. Terwijl zijn volgelingen Jezus zich verbluft afvragen waar Jezus is gebleven, staan er plotseling engelen naast hen, die zeggen, dat degene die zij hebben zien opvaren naar de hemel, op dezelfde wijze zal terugkeren. Dat is de hoop van het christendom: Jezus zal terugkomen. Hij is aan een werk begonnen – de aarde te bevrijden – en Hij zal het afmaken.
 
Fijne hemelvaartsdag en weet: Jezus leeft en komt terug om de aarde te vervullen met gerechtigheid en vrede..