De ontmoetingsdienst in de CGK (Ichtus) Hoogeveen was weer genieten. Voor dominee Moolhuizen was het de eerste ontmoetingsdienst dus voor hem was het af en toe schakelen om het éen en ander in goede banen te leiden (wat hem overigens goed af ging). De gemeente zong de liedjes uit volle borst mee wat toch weer wat extra's toevoegt aan de dienst. Rest ons iedereen te bedanken die deze dienst mogelijk heeft gemaakt en voor de goede zorgen. Graag tot een volgende keer.

We zijn alweer druk bezig met oefenen voor de kerstavonddienst in de gereformeerde kerk van Drijber. Ook voor deze dienst hebben we weer een nieuw nummer ingestudeerd.
Voorganger is ds. P. de Vries en de samenzang wordt begeleid door organist J. Moolhuijsen.
De dienst begint 's avonds om half 8 en na de dienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie, thee of chocomel.

Graag tot 24 december.

Wat was het een geweldige lofprijs en aanbiddings avond in de baptistenkerk van Haulerwijk. We mochten er de hele dienst verzorgen, wat best wel heel spannend was omdat we dat nog niet eerder in deze vorm hadden gedaan. Wat hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen, geweldig!.. Marc was er deze dienst ook weer bij, hij verzorgde deze keer de beamerpresentatie en de voice-over, terwijl Henri Wasse zijn taak als bassist overnam. Wat een zegen dat we dit op deze manier mochten doen en dat het alweer zo goed met hem gaat. Kortom, het was weer genieten van elkaar en Gods aanwezigheid in deze hartverwarmende dienst. Bedankt voor het vertrouwen in de band en de goede zorgen. Wat ons betreft heel graag tot een volgende keer.

We gaan ons nu voorbereiden op de ontmoetingsdienst van 1 december a.s. in de CGK (Ichtuskerk) in Hoogeveen. Deze keer zal als geloofsheld, David centraal staan. De dienst is laagdrempelig en begint om 18.30 uur. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden. Wat weer een mooie gelegenheid om elkaar en God te ontmoeten. Heel graag tot dan.

De tentdienst in de feesttent op Elim was prachtig en hartverwarmend. Veel mooie en warme reacties mogen ontvangen. Bijzonder was de binnenkomst van de spreker deze middag, hij kwam rijdend op een motorfiets naar voren en parkeerde zijn Harley Davidson bij het podium. Daar leent een tent zich natuurlijk heel goed voor. Kortom; een geweldige dienst die we mochten begeleiden. Iedereen die deze dienst mogelijk heeft gemaakt, bedankt!. Ook de samenwerking met de Christelijke motorclub C.M.A. was weer top. Bij deze willen we ook de doventolk bedanken voor het vertalen van de dienst en natuurlijk iedereen die de moeite heeft genomen om de dienst bij te wonen. Een bijzonder bedankje is er ook weer voor Henri Wasse die onze bassist Marc wilde vervangen, het klonk weer super kerel. 

Ons volgende optreden staat gepland op 17 november 2019 in de Baptistenkerk Haulerwijk. Deze lof-, prijs- en aanbiddingsdienst gaan we geheel verzorgen. Thema van de dienst is "Gods grootheid". De dienst begint om 19.00 uur en de toegang is vrij. Wel is er een collecte. Wat weer een uitgelezen kans om elkaar en God te ontmoeten. Wat ons betreft, heel graag tot dan.

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en we mochten gelijk van start met een optreden in dorpshuis "Ons Trefpunt" Schuinesloot. De opkomst was groot op deze startzondag van de Emmaüsgemeente. We werden gastvrij ontvangen met een heerlijke bak koffie met een plak cake. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage aan deze prachtige dienst en al die fijne reacties na de dienst. Ook willen we Henri Wasse bedanken voor het vervangen van onze bassist Marc, super gespeeld kerel. We mogen weerkomen dus heel graag tot de volgende keer.

Ons volgende optreden staat voor volgende week zondag op de agenda. We verzorgen dan samen met motorclub C.M.A. een tentdienst in de feesttent van Elim. Thema van de dienst is "Gratis" en er is een doventolk aanwezig. De dienst in de tent aan de Carstenswijk achter de sporthal begint om 16.00 uur en de toegang is vrij, wel is er een collecte. Henri Wasse zal ook in deze dienst onze bassist Marc vervangen. Het zal een laagdrempelige dienst worden dus een ideale gelegenheid om iemand mee te nemen die Jezus nog niet kent, het geloof verloren heeft of niet meer naar een gemeente gaat om wat voor reden dan ook. We hopen je graag te zien zodat we, samen met jou, elkaar en God mogen ontmoeten. Dus...., tot zondag?.  

Na de vakantie gaan we ons voorbereiden op de startzondag, 8 september aanstaande,  in de Emmaüsgemeente Schuinesloot.

‘Een goed verhaal’ is het thema voor de startzondag 2019. ‘Een goed verhaal’ is een vervolg op het thema van vorig jaar, ‘een goed gesprek’. De Bijbel ligt als boek van God immers aan de basis van ons geloven. En als we leren met de verschillende stemmen in de Bijbel om te gaan, zijn we ook beter in staat om elkaars verschillende manieren van geloven te begrijpen en te aanvaarden. Het voeren van gesprekken rond de Bijbel is niet vanzelfsprekend. In veel gemeenten is er een bepaalde verlegenheid om met de Bijbel aan de slag te gaan. Dat komt ook omdat bijbelteksten of -verhalen niet automatisch als ‘goed verhaal’ worden ervaren. Een bijbelverhaal moet je eigen verhaal raken, anders blijft het te abstract. Door de vraag te stellen: ‘Wat betekent dit voor mij?’, of: ‘Wat zegt God hierdoor tegen mij?’ ontstaat een wisselwerking tussen het verhaal uit de Bijbel en je eigen verhaal. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. Een goed verhaal laat je niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen. Graag willen we ons verhaal delen met jou. De dienst begint om 10.00 uur en de toegang is vrij, wel is er een collecte. Wat ons betreft, graag tot dan.

 

We hebben samen met de bezoekers van de openluchtdienst op camping de Eikenhof Hollandscheveld het seizoen 2018-2019 afgesloten. Wat een geweldige mooie dienst hebben we samen mogen hebben. Iedereen die aanwezig was bedankt en natuurlijk alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet en de goede zorgen. Ook willen we ds. Wiekeraad bedanken voor zijn medewerking, we hebben evenals vorig jaar genoten van zijn manier van voorgaan in de gemeente en het was fijn elkaar weer te zien en te spreken. We gaan nu een zomerstop inlassen en genieten van een paar weken rust.

We zullen het de komende maanden zonder onze bassist Marc Meeusen moeten doen. Marc zal binnenkort worden geopereerd en heeft daarna een periode van herstel nodig. We wensen hem en zijn familie een succesvolle operatie, voorspoedig herstel en bovenal Gods bijstand toe in deze spannende periode. We zijn dankbaar en blij dat Henri Wasse zijn plaats als bassist gaat innemen zodat we de gemeentes kunnen blijven bedienen. God is groot!!. We wensen Henri heel veel succes en Gods zegen toe met de voorbereidingen die hiervoor nodig zijn. 

Ons eerstvolgende optreden zal zijn op 8 september 2019 in de Emmaüs Gemeente Schuinesloot. De dienst begint om 10.00 uur. Meerdere details van de dienst volgen later. Wat ons betreft, graag tot dan.

Copyright © 2021 STRICTA VIA. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.