Stricta Via wenst iedereen gezegende Paasdagen, dat we ook mogen stilstaan bij wat Jezus voor ons heeft gedaan.

Pasen is een christelijk feest. Tijdens dit feest herdenken de we de opstanding uit de dood van Jezus Christus.
Pasen volgt na Goede Vrijdag, de dag dat Jezus Christus werd gekruisigd. 
We geloven dat Jezus drie dagen na zijn dood opstond uit het graf waar hij na zijn sterven door kruisiging op Golgotha was neergelegd. Daarna verbleef hij nog korte tijd op aarde om de betekenis van zijn werk en toekomst nog een keer aan zijn apostelen uit te leggen. Vervolgens wordt Jezus naar de hemel opgevaren op de dag die nu herdacht wordt als de hemelvaart van Jezus Christus. De betekenis van Pasen is belangrijk voor ons. 
We geloven dat Jezus werkelijk de zoon van God is en leeft om bij de wederkomst definitief terug te keren op aarde om Gods koninkrijk in de hemel en op aarde te vestigen.

Hij is opgestaan, Jezus Christus leeft!

Ook wij hebben ons eerstvolgende optreden moeten afzeggen vanwege het coronavirus. Repetities gaan op dit moment ook niet door omdat dit gewoonweg niet verantwoord is. Enkele bandleden behoren zelf tot de risicogroep maar ook naaste familieleden behoren tot deze groep. We kunnen op dit moment niet voorzichtig genoeg zijn voor onszelf en voor de mensen om ons heen. 

De overheid heeft bepaald dat samenkomsten voorlopig tot 1 juni 2020 niet toegestaan zijn.  Het ziet er op dit moment niet naar uit dat hierin snel verandering gaat komen, laten we samen proberen deze periode gezond door te komen zodat we deze ziekte tot stilstand kunnen brengen. Wat zo vanzelfsprekend was maar nu zover weg lijkt, dat we spoedig weer samen kunnen komen binnen onze gemeentes. 

Tot die tijd wensen we iedereen Gods rijkelijke zegen en gezondheid toe.

 

Het is wel weer tijd voor een update van waar we op dit moment mee bezig zijn. De voorbereidingen voor ons optreden in de P.K.N. Gemeente Zevenhuizen zijn in volle gang en de tijd die er over is gebruiken we om Henri, hij is nog niet zo lang onze bassist, de nummers uit ons repertoire te leren. We zijn heel tevreden en dankbaar dat hij het allemaal zo snel oppakt dus wat dat betreft maken we grote sprongen. De verwachting is dat we aan het eind van dit seizoen een uur vol kunnen spelen met nummers uit eigen repertoire. 

Zondag 17 mei a.s. staat er dus een optreden gepland in de P.K.N. Gemeente Zevenhuizen. Deze jeugddienst mogen we weer helemaal zelf verzorgen wat voor ons een geweldige zegen is dat we dit mogen doen. Thema van de dienst is "Gods grootheid" en begint om 09.30 uur. De toegang is vrij, wel is er een collecte. Ook in deze dienst spelen we een nieuw nummer maar wel extra bijzonder is het feit dat we de tekst zelf geschreven hebben. Een mooie gelegenheid om elkaar en God te ontmoeten. Wat ons betreft heel graag tot dan.

In het begin van het nieuwe jaar willen we toch even stilstaan bij het feit dat de band 5 jaar bestaat. We hebben op dit moment ons 50 ste optreden achter de rug wat ook een prachtige mijlpaal is.

In deze vijf jaar zijn er nogal wat wisselingen binnen de band geweest wat uiteindelijk geresulteerd heeft tot een viermansformatie met Jan Everts als zanger, Jan Jansen als gitarist, Henri Wasse als bassist en Jacob Otten als drummer. Onze vaste geluidsman is Erwin Sanders. Met deze bezetting hebben we de laaste zes optredens verzorgd waaronder een tentdienst, een uurvullende dienst die we zelf mochten verzorgen en een prachtige kerstavonddienst. Ook staan er voor dit jaar leuke optredens op onze agenda. 

We zijn als band op dit moment druk bezig met het uitbreiden van ons repertoire en willen graag eigen nummers gaan schrijven die we dan in de loop der tijd op kunnen nemen in een studio. Het eerste nummer hebben we al mogen brengen in de PKN Elim en we hopen met inspiratie van God meerdere eigen nummers te mogen schrijven.

Ook willen wij als band iedereen bedanken voor het bezoeken van onze optredens en een hartelijk dank aan al die mensen die deze optredens mogelijk hebben gemaakt. Bedankt ook voor het gestelde vertrouwen in de band en de vele boekingen. We hopen elkaar ook in de toekomst weer te zien en wensen een ieder Gods rijkelijke zegen toe.

Wat ons betreft, graag tot ziens en op naar de volgende vijf jaar op weg voor Jezus.

We hebben deze week stilgestaan bij het feit dat de band 5 jaar geleden is gestart, de mooie tompouce bij de koffie was heerlijk. Marc heeft aangegeven dat hij het na 5 jaar welletjes vind en zich meer wil focussen op de muziek binnen zijn gemeente. We respecteren zijn beslissing en wensen hem alle goeds en Gods rijkelijke zegen toe op deze nieuwe weg. Henri Wasse heeft het afgelopen halfjaar al met ons meegespeeld als vervanger voor Marc tijdens zijn herstel van een operatie maar gaat nu verder als vaste bassist binnen de band. Welkom Henri en heel veel succes en Gods zegen bij het werk op de weg voor Jezus. Zoals jij het afgelopen woensdag al zo mooi verwoordde, God is groot !!!

De voorbereidingen voor ons eerste optreden in het nieuwe jaar zijn ook in volle gang. Zondag 2 februari a.s. spelen we in de hervormde kerk Elim. De jeugddienst begint om 10.00 uur en de voorganger in deze jeugddienst is dhr. Jan Kooistra. De toegang is vrij, wel is er een collecte. Ook in deze dienst spelen we een nieuw nummer maar wel extra bijzonder is het feit dat we de tekst zelf geschreven hebben. Een mooie gelegenheid om elkaar en God te ontmoeten. Wat ons betreft heel graag tot dan.

 

Het laatste optreden van 2019 zit er op. Een prachtige kerstavonddienst in de gereformeerde kerk Drijber. Heel bijzonder dat ook hier onze nummers zo perfect aansloten bij het thema van de dienst. Moderne liederen gespeelt door de band die een hele mooie mix vormden met gezangen gespeelt op het orgel. Het was voor ons een "thuisoptreden" in een volle kerk. Bedankt iedereen die de dienst mogelijk heeft gemaakt en aan allen die de dienst met ons wilden delen. We hebben genoten.

We nemen nu twee weekjes rust en gaan ons voorbereiden op de optredens die voor volgend jaar in de agenda staan. We willen bij deze iedereen een heel gezegend en voorspoedig nieuwjaar wensen en heel graag tot ziens bij éen van de optredens in 2020.

Copyright © 2021 STRICTA VIA. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.