We hebben deze week stilgestaan bij het feit dat de band 5 jaar geleden is gestart, de mooie tompouce bij de koffie was heerlijk. Marc heeft aangegeven dat hij het na 5 jaar welletjes vind en zich meer wil focussen op de muziek binnen zijn gemeente. We respecteren zijn beslissing en wensen hem alle goeds en Gods rijkelijke zegen toe op deze nieuwe weg. Henri Wasse heeft het afgelopen halfjaar al met ons meegespeeld als vervanger voor Marc tijdens zijn herstel van een operatie maar gaat nu verder als vaste bassist binnen de band. Welkom Henri en heel veel succes en Gods zegen bij het werk op de weg voor Jezus. Zoals jij het afgelopen woensdag al zo mooi verwoordde, God is groot !!!

De voorbereidingen voor ons eerste optreden in het nieuwe jaar zijn ook in volle gang. Zondag 2 februari a.s. spelen we in de hervormde kerk Elim. De jeugddienst begint om 10.00 uur en de voorganger in deze jeugddienst is dhr. Jan Kooistra. De toegang is vrij, wel is er een collecte. Ook in deze dienst spelen we een nieuw nummer maar wel extra bijzonder is het feit dat we de tekst zelf geschreven hebben. Een mooie gelegenheid om elkaar en God te ontmoeten. Wat ons betreft heel graag tot dan.