Wat was het een geweldige lofprijs en aanbiddings avond in de baptistenkerk van Haulerwijk. We mochten er de hele dienst verzorgen, wat best wel heel spannend was omdat we dat nog niet eerder in deze vorm hadden gedaan. Wat hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen, geweldig!.. Marc was er deze dienst ook weer bij, hij verzorgde deze keer de beamerpresentatie en de voice-over, terwijl Henri Wasse zijn taak als bassist overnam. Wat een zegen dat we dit op deze manier mochten doen en dat het alweer zo goed met hem gaat. Kortom, het was weer genieten van elkaar en Gods aanwezigheid in deze hartverwarmende dienst. Bedankt voor het vertrouwen in de band en de goede zorgen. Wat ons betreft heel graag tot een volgende keer.

We gaan ons nu voorbereiden op de ontmoetingsdienst van 1 december a.s. in de CGK (Ichtuskerk) in Hoogeveen. Deze keer zal als geloofsheld, David centraal staan. De dienst is laagdrempelig en begint om 18.30 uur. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden. Wat weer een mooie gelegenheid om elkaar en God te ontmoeten. Heel graag tot dan.