We hebben samen met de bezoekers van de openluchtdienst op camping de Eikenhof Hollandscheveld het seizoen 2018-2019 afgesloten. Wat een geweldige mooie dienst hebben we samen mogen hebben. Iedereen die aanwezig was bedankt en natuurlijk alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet en de goede zorgen. Ook willen we ds. Wiekeraad bedanken voor zijn medewerking, we hebben evenals vorig jaar genoten van zijn manier van voorgaan in de gemeente en het was fijn elkaar weer te zien en te spreken. We gaan nu een zomerstop inlassen en genieten van een paar weken rust.

We zullen het de komende maanden zonder onze bassist Marc Meeusen moeten doen. Marc zal binnenkort worden geopereerd en heeft daarna een periode van herstel nodig. We wensen hem en zijn familie een succesvolle operatie, voorspoedig herstel en bovenal Gods bijstand toe in deze spannende periode. We zijn dankbaar en blij dat Henri Wasse zijn plaats als bassist gaat innemen zodat we de gemeentes kunnen blijven bedienen. God is groot!!. We wensen Henri heel veel succes en Gods zegen toe met de voorbereidingen die hiervoor nodig zijn. 

Ons eerstvolgende optreden zal zijn op 8 september 2019 in de Emmaüs Gemeente Schuinesloot. De dienst begint om 10.00 uur. Meerdere details van de dienst volgen later. Wat ons betreft, graag tot dan.